Giới thiệu Cuộc vận động Những ô cửa xanh – Hành trình kết nối yêu thương

7:15 PM - 02/02/2018

Cuộc Vận động “Những ô cửa xanh – Hành trình kết nối yêu thương” với là chương trình được tổ chức bởi sự phối hợp của các đơn vị Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Hạ Long, Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược con người, góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều chính sách và chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được ban hành đã góp phần giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo, bạo lực, xâm hại và thực hiện quyền đối với trẻ em. Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em cũng nhận được sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội.

Tuy nhiên, đâu đó trong cuộc sống này còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi cả về vật chất, tinh thần. Câu chuyện “Cơm, áo, gạo, tiền” của trẻ em vô gia cư không còn là câu chuyện xa lạ với nhiều người. Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn xảy ra, không ít vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em trở thành vấn đề nóng, gây bức xúc cho xã hội và những người có tấm lòng yêu thương trẻ em. Bên cạnh đó, thời gian gần đây mỗi ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến những vụ tai nạn thương tích, đuối nước, bạo hành, xâm hại tình dục để lại thương tật, di chứng suốt đời cho các em,… Những tổn thương đó, một phần cũng là do thiếu hiểu biết của người lớn về các quy định của pháp luật, về thực hiện quyền trẻ em, phần chưa có được sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, các lực lượng quan tâm thực thi quyền trẻ em, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Vì vậy, triển khai Cuộc vận động “Những ô cửa xanh” không nhằm ngoài mục đích phát huy hiệu quả Luật trẻ em nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; thực hiện trách nhiệm cộng đồng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng chống nạn bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ và thực thi quyền trẻ em. Qua đó góp phần tích cực nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của các lực lượng trong xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giám sát, thực hiện Luật trẻ em cũng như bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em bị bạo hành, trẻ tàn tật,…

Qua trang thông tin điện tử www.treemhalong.vn góp phần hữu ích cung cấp thông tin, tư vấn về pháp luật, chính sách, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, tham vấn về tâm lý cho trẻ em, cha, mẹ và các thành viên gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; là cầu nối thông tin giữa các đơn vị, cá nhân quan tâm, hảo tâm đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; là nơi trẻ em nói lên tiếng nói, quan điểm của chính mình đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các em học tập, rèn luyện, phát triển tài năng.

BBT

comment-icon Bình luận

Bình luận bị đóng.

Tin Liên Quan